اولین گام در نوشتن یک مقاله خوب چیست؟
ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

اقدامات مقدماتی برای نوشتن یک مقاله خوب عبارتند از: 

1. تصمیم گیری در مورد عنوان مقاله 
 نگاه کلی : عنوان مقاله باید اشاره ای به کلید واژه ای داشته باشد که ناظر بر کل مباحث مقاله باشد و در یک مفهوم کلی در عنوان اصلی مقاله منعکس شود.
 نگاه مشخص: عنوان مقاله باید اشاره به حرف اصلی   مقاله داشته باشد که در عنوان فرعی منعکس می شود.
1) مطالعه امکانات تحقیق و عملی بودن تحقیق (لازم است به سئوالات ذیل توجه شود): 
2) آیا اطلاعات کتابخانه ای در خصوص سئوال و موضوع اصلی تحقیق وجود دارد؟
3) آیا امکان نگارش مقاله با توجه به محدود بودن زمان تعیین شده تحقیق و سایر محدودیت های کار تحقیق وجود دارد؟

4) چه مقدار سئوال اصلی مقاله مرتبط با موضوع درس و سابقه مطالعاتی محقق است؟

2. تهیه طرح کلی و نمودار تحقیق 
سرفصل ها، عناوین فرعی هر فصل و احیانا زیر عنوان های عناوین فرعی مشخص شود بگونه ای که در یک صفحه کل کار در قالب یک طرح قابل رویت باشد.
3. نگارش حرف اساسی مقاله 
حرف اساسی مقاله به خواننده توضیح می دهد که مقاله در مورد چه خواهد بود و چه نکته اساسی را نویسنده مقاله بیان می کند و به عبارتی چه نکته جدیدی را نویسنده مقاله به مطالعات پیشین و یا اساسا به دانش بشری اضافه می کند.


منتظر سایر پستهای من باشید ....


برای دانلود مقالات معتبر ISI جهت مطالعه به ایران سای - مرجع علمی فنی مهندسی مراجعه نمایید.