نحوه نگارش یک مقاله خوب

به نام خدا

پس از طی کردن مراحل مقدماتی که در پست قبل بیان شدند، باید به جمع آوری اطلاعات و در نهایت نوشتن مقاله  اقدام نمایید.

 

 

با افرادی که در رابطه با موضوع تحقیق مورد نظر شما، تجربه علمی گسترده دارند،   در خصوص روش انجام تحقیق، نظریه های مهم، کتابهای مهم و مسائل اساسی تحقیق مشورت شود. در صورتیکه تحقیق جنبه بین رشته ای دارد، با محققین چند حوزه مشورت شود.
   از جمع آوری اطلاعات پراکند پرهیز شود.
 مرور اجمالی بر کتاب ها، مقالات و   خلاصه مقالات در ارتباط با موضوع صورت بگیرد.
 مطالب همزمان با جمع آوری وارد   کامپیوتر شود و بر اساس فصول مربوطه و عناوین فرعی دسته بندی شود.

 

ج‌. نگارش متن اصلی مقاله

 

مقاله علمی دارای پنج جزء اساسی است که حتما با عنوان مستقل از هم متمایز شود:
1) مقدمه2) متن اصلی مقاله3) نتیجه گیری4) کتابنامه منابع5) ضمائم و زیرنویس ها

 

ج – 1. نگارش مقدمه

 

نظر به اینکه مقدمه و جمع بندی باید ناظر بر بدنه اصلی مقاله باشد، لازم است پس از پایان یافتن بدنه اصلی مقاله تدوین شود. نکاتی که در نگارش مقدمه باید بدان توجه کرد عبارتند از:
 در پاراگراف اول مقاله، عبارت های جذاب نسبت به موضوع (اهمیت   موضوع و نقش آن در حوزه اصلی تحقیق مثلا حوزه جامعه شناسی ارتباطات و فرهنگ) اصلی مقاله بکار گرفته شود.
 عبارات خلاصه ای که خواننده را متوجه موضوع اصلی مقاله   بکند در بخش اولیه مقدمه نگارش شود.
 مقدمه تاریخی که منعکس کننده مطالعات پیش   باشد و به نوعی منعکس کننده نظریه پردازان حوزه اصلی مقاله و سئوال اصلی مقاله باشد ذکر شود.
 ارائه مطلب اساسی مقاله در یک پارگراف  
 در پاراگرف آخر مقدمه   اشاره اجمالی به مباحثی که مقاله به آن خواهد پرداخت، ضروری است.

 

ج – 2. متن اصلی مقاله

 

متن اصلی تحقیق باید عناوین اساسی را که در نمودار کلی تحقیق پیش بینی شده دنبال کند، اگر چه در مسیر نگارش مقاله ممکن است تغییراتی در نمودار اولیه مقاله اعمال می شود. 
ابتدا لازم است زیر هر یک از عناوین از قبل تدبیر شده، چند پارگراف توضیحی نگارش شود و به مرور با تکیه بر اطلاعات جمع آوری شده مطالب توسعه داده شود.
متن اصلی مقاله باید به دو قسمت به هم مرتبط تقسیم شود: 
1) بخش نظری: در این بخش، 1) مفاهیم کلیدی تحقیق، 2) حوزه مطالعاتی تحقیق، 3) نظریه های بزرگ مربوط به سئوال اصلی مقاله 4) و نظریه های خاص که بصورت مشخص مرتبط با سئوال اصلی مقاله باشد همراه با مباحث ترکیبی که ابعاد مختلف موضوع مورد بحث را تبیین می کند، مطرح می شود. 
2) بخش عملی: در بخش عملی تحقیق با استفاده از پشتوانه های نظری مقاله، سئوال اصلی تحقیق در قالب مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و یا در قالب مطالعه میدانی مورد بررسی قرار می گیرد. 
نکته مهم: بین مباحث نظری و عملی مقاله ارتباط معناداری برقرار شود و از ارائه مطالب بصورت جزائر جدا افتاده و بدون ارتباط با یکدیگر پرهیز شود.

 

ج – 3. نگارش نتیجه گیری نهائی

 

 لازم است جمع بندی هماهنگی از مباحث مختلف متن اصلی مقاله در ارتباط با سئوال   اصلی مقاله، ارائه شود.
 بین خلاصه کردن و استنتاج قاعده مند مطالب مقاله تفاوت   وجود دارد. 
 در بخش نتیجه گیری، تلاش می شود با تکیه بر سئوال اصلی مقاله و   مباحث مطرح شده، قواعد کلی، نظریه ها و دیدگاه های منتزع از مطالعات تحقیق منعکس شود. 
 دیدگاه نهائی نویسنده نیز در نتیجه گیری پایانی طرح می شود. 

 

نکته مهم: بین مطالب مطرح شده در مقدمه، متن اصلی مقاله و نتیجه گیری باید یک ارتباط منطقی وجود داشته باشد.

 

 برای دانلود مقالات معتبر به وب سایت ایران سای - مرجع علمی فنی مهندسی مراجعه نمایید

منتظر ادامه مطالب این وبلاگ باشید


 

/ 2 نظر / 20 بازدید
وحیدی

وقت سفارت امریکا در امارات ، ارمنستان ، ترکیه ، آذربایجان تکمیل فرم DS-160 021-88430317-88431781صونا پرواز

سلام

سلام وبلاگت پر محتوا و خوبه می دونی که فقط نوشتن و پست دادن کافی نیست و باید تبادل لینک کنی تا بازدیدت بره بالا بیا تا با هم تبادل لینک کنیم اگه موافقی بیا منتظرتم